Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 – Pentadbiran Pejabat

Home > Uncategorized > Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 – Pentadbiran Pejabat

Are you a working adult looking to have a Certificate, Diploma or Degree? If yes, the good news is we recognise your work experience!

NEW

Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 - Pentadbiran Pejabat

N821-001-3:2020

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3 MEMFOKUSKAN KEPADA KEMAHIRAN DALAM BIDANG PENTADBIRAN PEJABAT UNTUK PELAJAR LEPASAN PT3 / LEPASAN SPM. PELAJAR YANG TELAH MENAMATKAN SKM TAHAP 3 BOLEH MENYAMBUNG PENGAJIAN DALAM PERINGKAT DIPLOMA MQA ATAU DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN (TAHAP 4). KURSUS PENTADBIRAN PEJABAT MEMBERI FOKUS KEPADA PENGENDALIAN KEWANGAN PEJABAT, PENGENDALIAN PEROLEHAN PEJABAT, PENGENDALIAN INVENTORI PEJABAT, PENGENDALIAN LOGISTIK PEJABAT, PENYEDIAAN DOKUMENTASI PEJABAT DAN PENYELIAAN PENTADBIRAN STAF.

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA &

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)

ELAUN RM 600 SEBULAN DARIPADA PINJAMAN PTPK SEPANJANG PENGAJIAN

SEPANJANG PENGAJIAN

ELAUN KOMPUTER RIBA & ELAUN KEMUDAHAN PENGANGKUTAN

PENGAJIAN SEPENUH MASA SAHAJA (ISNIN – KHAMIS)

 • Berumur 16 tahun ke atas
 • Lepasan PT3 / SPM
 • Boleh membaca, menulis, mengira & bercakap BM/BI
 • YURAN PENDAFTARAN: RM 500.00
 • YURAN PENGAJIAN: RM 14,875.00

RM 14,400.00 (RM 600.00 sebulan daripada pinjaman PTPK)

 • Januari – Februari
 • April – Mei
 • Julai – Ogos
 • Oktober – November
 • Pinjaman Pendidikan PTPK
 • Pengeluaran KWSP (Akaun 2)
 • Pembiayaan Sendiri (Bayaran Bulanan)
 • Teori – 30%
 • Praktikal – 70%
 • Latihan Industri – 3 bulan

2 TAHUN (Termasuk 3 bulan latihan praktikal)

 • Penyelia Pentadbiran
 • Pembantu Pentadbiran
 • Pengurus Pejabat
 • Kerani Pentadbiran
 • Setiausaha

Struktur Kursus

MODUL PENGAJIAN

CORE ABILITIES

TAHAP 1

A) BASIC WORKING COMMUNICATION

B) PERSONAL BEHAVIOUR SKILL

C) WORK PLACE ETHICS AWARENESS

D)HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL AWARENESS

TAHAP 2

A) COMMUNICATION APPLICATION

B) INTERPERSONAL BEHAVIOUR

C) WORK PLACE CULTURAL BEHAVIOUR

D)HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT ADAPTATION

TAHAP 3

A) EFFECTIVE COMMUNICATION

B) LEADERSHIP SKILL

C) WORK PLACE ETHICS

D)HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT CONSCIOUSNESS

E) INFORMATION TECHNOLOGY AWARENESS

F) ADMINISTRATIVE SKILL

CORE COMPETENCIES

A) FRONT OFFICE RECEPTION

B) OFFICE FINANCE HANDLING

C) OFFICE PROCUREMENT HANDLING

D) OFFICE INVENTORY HANDLING

E) OFFICE LOGISTIC HANDLING

F) OFFICE DOCUMENTATION PREPARATION

G) STAFF ADMINISTRATION SUPERVISION

TVET MODULES

A) CONSTITUTION & SOCIETY 1

B) BAHASA KEBANGSAAN A

C) PENGAJIAN MALAYSIA 1

D)PERSEDIAAN PENDEDAHAN LATIHAN INDUSTRI

INDUSTRIAL TRAINING

3 MONTHS